testy z historii

GŁÓWNA     KSIĘGA GOŚCI     AUTORKA     LINKI     KONTAKT     ARCHIWUM     MAPA STRONY


ustaw jako stronę startową        dodaj do ulubionych
PR google pagerank

.:: PREHISTORIA ::.
Typy form ludzkich
Człowiek rozumny

.:: STAROŻYTNOŚĆ ::.
Mezopotamia
Państwo asyryjskie
Egipt darem Nilu
W dolinie Indusu
Państwo Środka
Palestyna
Antyczna Grecja
Starożytny Rzym

.:: ŚREDNIOWIECZE ::.
Arabowie
Państwa europejskie
Dynastia Piastów
Wyprawy krzyżowe
Niewola awiniońska
Schizmy w Kościele

.:: NOWOŻYTNOŚĆ ::.
Szlachta polska
Jagiellonowie
Wojny Polski XVI-XVII
Królowie elekcyjni
Rozbiory
---------------------------
Carowie Rosji
Odkrycia geograficzne
Reformacja
Torquemada
Niccolo Machiavelli
Wojna 30-letnia
Wojna Północna
Wojna siedmioletnia
Niepodległość USA
Rewolucja Francuska

25 PYTAŃ O II WOJNĘ ŚWIATOWĄ

 1. Hitler wypowiedział takie oto słowa: "Polska z traktatu wersalskiego nigdy nie powstanie. Zaręczyły za to dwa największe państwa na świecie" - Jakie mocarstwa miał na myśli i jakie dwa dokumenty z 1939 roku je potwierdzają?
  .................................................................................................................

 2. Z podanych poniżej konferencji wybierz te dwie, w której uczestniczyła Wielka Trójka: Stalin, Churchill i Roosvelt razem?
  Casablanca        Teheran        Poczdam        Quebec        Jałta

 3. Do podanych wydarzeń dopisz daty dzienne:
  atak Niemiec na ZSRR - .........................................................
  inwazja na Sycylię - ..............................................................
  wybuch powstania w Warszawie - .............................................
  II front w Normandii - ............................................................
  atak na Pearl Harbour - ..........................................................

 4. Podane bitwy uporządkuj w kolejności chronologicznej wg daty ich rozpoczęcia:
  ..... bitwa na łuku kurskim
  ..... bitwa nad Bzurą
  ..... bitwa pod El Alamein
  ..... bitwa o Anglię
  ..... bitwa o Narwik

 5. Do podanych kryptonimów akcji dopisz państwa, względem których miały być one przeprowadzane:
  "Seelöwe" - .............................................
  "Weserübung" - ........................................
  "Fall Weiss" - ............................................
  "Barbarossa" - ..........................................

 6. Gdzie została ulokowana siedziba kolaboranckiego rządu francuskiego? Kto stanął na jego czele?
  .................................................................................................................

 7. Wybierz poprawną zdanie:
  1. Pakt Trzech został podpisany przez Niemcy, Bułgarię i Włochy 12 sierpnia 1940 roku.
  2. Pakt Trzech został podpisany przez Niemcy, Bułgarię i Włochy 27 września 1940 roku.
  3. Pakt Trzech został podpisany przez Niemcy, Włochy i Japonię 12 sierpnia 1940 roku.
  4. Pakt Trzech został podpisany przez Niemcy, Włochy i Japonię 27 września 1940 roku.

 8. Która z bitew była największą bitwą morską II wojny światowej?
  1. Midway
  2. Leyte
  3. Guadalcanal
  4. Pearl Harbor

 9. Kto i o kim powiedział: "Jeszcze nigdy tak wielu nie zawdzięczało tak wiele, tak nielicznym"?
  .................................................................................................................

 10. Podaj daty dzienne zrzucenia bomb atomowych na Hiroszimę i Nagasaki.
  .................................................................................................................

 11. Z którym z okupowanych przez wojska hitlerowskie krajem łączy się nazwisko kolaboranta profaszystowskiego Vidkuna Quslinga?
  1. Dania
  2. Holandia
  3. Norwegia
  4. Belgia

 12. Uzupełnij:
  Dnia ........ listopada 1939 roku wojska radzieckie zaatakowały Finlandię. Zaatakowanie neutralnego państwa stało się przyczyną wydalenia ZSRR z ............................................. . Armia fińska dowodzona przez .......................................... skutecznie broniła się przed agresorem aż do lutego 1940 roku. Wówczas do kontrataku przeszli Rosjanie, którzy w rezultacie ............................... wojnę. Na mocy traktatu pokojowego Finlandia oddała Związkowi Radzieckiemu Przesmyk ..........................., co stanowiło ...... % jej całego terytorium, ale zachowała .......................................... .

 13. Które państwa w lipcu 1940 roku zwróciły się do Stalina z "prośbą" o przyłączenie ich do państwa radzieckiego? Wymień wszystkie.
  .................................................................................................................

 14. Rozwiń skrót ROA. Kto dowodził tymi oddziałami?
  .................................................................................................................

 15. Co dosłownie oznaczała nazwa "kamikadze"?
  .................................................................................................................

 16. Co zawierała tak zwana "serwetka Churchilla"?
  .................................................................................................................

 17. Który z podanych wariantów zawiera skład państw Osi w grudniu 1940 roku?
  1. Niemcy, Japonia, Włochy, Węgry, Rumunia, Bułgaria
  2. Niemcy, Japonia, Włochy, Bułgaria
  3. Niemcy, Japonia, Włochy, Węgry, Rumunia, Słowacja
  4. Niemcy, Japonia, Włochy, Węgry, Słowacja, Bułgaria

 18. Do podanych poniżej oddziałów polskich dopisz ich dowódców oraz bitwę bądź kraj, gdzie się wsławili najbardziej:
  2 Korpus Polski
  gen. .......................................... bitwa o .............................
  Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich
  gen. .......................................... bitwa o .............................
  Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich
  gen. .......................................... bitwa o .............................
  Dywizja Pancerna
  gen. .......................................... walki na terenie (kraj) .............................

 19. Co i kto uzgodnił 12 września 1939 roku w Abbeville?
  .................................................................................................................

 20. Z podanych wydarzeń wybierz najwcześniejsze i zaznacz je literą A oraz najpóźniejsze, które zaznaczysz literą B.
  .....Przyłączenie Rumunii do Paktu Trzech.
  .....Powstanie satelickiego wobec Niemiec państwa chorwackiego.
  .....Kapitulacja Grecji.
  .....Inwazja Hitlera na Jugosławię

 21. Kto stanął na czele powstania w getcie żydowskim w Warszawie w 1943 roku?
  .................................................................................................................

 22. Jakie państwo utworzył Benito Mussolini po odwołaniu go z funkcji premiera Włoch?
  .................................................................................................................

 23. Podaj nazwy przynajmniej czterech umocnień zwanymi liniami, które funkcjonowały w czasie II wojny światowej?
  .................................................................................................................

 24. "Cztery D" to inaczej:
  d..................................... - czyli delegalizacja partii i organizacji hitlerowskich
  d..................................... - czyli rozdrobnienie wielkich przedsiębiorstw państwowych Niemiec
  d..................................... - czyli wprowadzenie tego ustroju w życie społeczne i polityczne
  d..................................... - czyli likwidacja sił zbrojnych

 25. Który z polityków zapowiedział, że jego naród czekają "pot, krew i łzy"?
  1. Premier brytyjski Winston Churchill
  2. Prezydent amerykański Franklin Delano Roosevelt
  3. Przywódca ZSRR Józef Stalin
  4. Przywódca III Rzeszy Adolf Hitler


ODPOWIEDZI | INNE TESTYODPOWIEDZI:

1. III Rzeszę i Związek Radziecki. A dokumenty to: tajny protokół do paktu Ribbentrop-Mołotow oraz traktat niemiecko-radziecki o granicach i przyjaźni z 28 września 1939 roku.
2. Teheran, Jałta
3. atak Niemiec na ZSRR - 22.06.1941, inwazja na Sycylię - 09 lub 10.07.1943, wybuch powstania w Warszawie - 01.08.1944, II front w Normandii - 06.06.1944, atak na Pearl Harbour - 07.12.1941
4. bitwa na łuku kurskim -5, bitwa nad Bzurą - 1, bitwa pod El Alamein - 4, bitwa o Anglię - 3, bitwa o Narwik - 2
5. "Seelöwe" - Wielka Brytania, "Weserübung" - Norwegia, "Fall Weiss" - Polska, "Barbarossa" - Związek Radziecki lub ZSRR
6. w Vichy, na czele Philippe Petain
7. D
8. B
9. Winston Churchill o Polakach biorących udział w bitwie o Anglię
10. Hiroszima - 06.08.1945, Nagasaki - 09.08.1945
11. C
12. 30, Ligi Narodów, generała Carla Mannerheima (wystarczy nazwisko), wygrali, Karelski, 10, niepodległość
13. Litwa, Łotwa i Estonia
14. Rosyjska Armia Wyzwoleńcza pod dowództwem generała Andrieja Własowa
15. "boski wiatr"
16. podział państw Półwyspu Bałkańskiego pomiędzy Churchilla i Stalina
17. C
18. Władysław Anders - Monte Cassino, Zygmunt Szyszko-Bohusz - Narwik, Stanisław Kopański - Tobruk, Stanisław Maczek - Francji
19. Premierzy Francji i Wielkiej Brytanii: Edouard Daladier i Arthur Neville Chamberlain uzgodnili, że wstrzymują wszystkie akcje przeciwko Niemcom.
20. A - Przyłączenie Rumunii do Paktu Trzech, B - Kapitulacja Grecji
21. Mordechaj Anielewicz
22. Republikę Solo lub Włoska Republika Socjalna
23. Gustawa, Gotów, Hitlera, Mannerheima, Maginota
24. denazyfikacja, dekartelizacja, demokratyzacja, demilitaryzacja
25. A

DO GÓRY | INNE TESTY


.:: XIX WIEK ::.
Napoleon
Księstwo Warszawskie
Kongres Wiedeński
Powstania narodowe

.:: XX WIEK ::.
Grigorij Rasputin
I wojna światowa
Eva Peron
Dwudziestolecie
III Rzesza
II wojna światowa
PRL

.:: SZTUKA ::.
Renesans
Barok
Dwudziestolecie

.:: VARIA ::.
Wstęp do historii
Słowiniczek pojęć
Postacie historyczne
Źródła historyczne
Unie Polski i Litwy
Historia demokracji
Ateizm

.:: DODATKI ::.
Testy z historii
Mapy historyczne
Krzyżówki
Olimpiady
Matura z historii
Cytaty
Dokumenty
Ściągi
Dynastie
Pieśni historyczne
Kalendaria

.:: STATYSTYKI ::.
Profesjonalne bezpłatne statystyki www
Copyright by LUKA © All rights reserved

reklamy google


Polecam niezawodne kosiarki Viking: Kosiarki Szczecin
Jedne z najlepszych maszyn budowlanych na rynku: Zag�szczarki Szczecin