testy z historii

GŁÓWNA     KSIĘGA GOŚCI     AUTORKA     LINKI     KONTAKT     ARCHIWUM     MAPA STRONY


ustaw jako stronę startową        dodaj do ulubionych
PR google pagerank

.:: PREHISTORIA ::.
Typy form ludzkich
Człowiek rozumny

.:: STAROŻYTNOŚĆ ::.
Mezopotamia
Państwo asyryjskie
Egipt darem Nilu
W dolinie Indusu
Państwo Środka
Palestyna
Antyczna Grecja
Starożytny Rzym

.:: ŚREDNIOWIECZE ::.
Arabowie
Państwa europejskie
Dynastia Piastów
Wyprawy krzyżowe
Niewola awiniońska
Schizmy w Kościele

.:: NOWOŻYTNOŚĆ ::.
Szlachta polska
Jagiellonowie
Wojny Polski XVI-XVII
Królowie elekcyjni
Rozbiory
---------------------------
Carowie Rosji
Odkrycia geograficzne
Reformacja
Torquemada
Niccolo Machiavelli
Wojna 30-letnia
Wojna Północna
Wojna siedmioletnia
Niepodległość USA
Rewolucja Francuska

25 PYTAŃ O I WOJNĘ ŚWIATOWĄ

 1. Podaj skład trójprzymierza i trójporozumienia.
  .................................................................................................................

 2. Zaznacz skład koalicji antytureckiej w czasie I wojny bałkańskiej:
  1. Albania, Czarnogóra, Grecja, Serbia
  2. Bułgaria, Czarnogóra, Grecja, Serbia
  3. Albania, Bułgaria, Grecja, Serbia
  4. Albania, Bułgaria, Czarnogóra, Serbia

 3. Uzupełnij:
  Plan przeprowadzenia wojny błyskawicznej opracował w XIX wieku Alfred von ............................... . Zakładał on błyskawiczne zwycięstwo (tzw. ...............................) nad Francją, w czasie, gdy ................... ogłosiłaby powszechną mobilizację. Na wschód wojska niemieckie miały być przetransportowane kolejami. Plan ten załamał się, kiedy rozpoczęła się wojna na ............ fronty.

 4. Między kim i w którym roku zawiązał się sojusz, który przeszedł do historii jako "entente cordial" ("serdeczne porozumienie")?
  .................................................................................................................

 5. Kto w chwili wybuchu I wojny światowej stał na czele:
  Rosji - ....................................................................
  Niemiec - .................................................................
  rządu Wielkiej Brytanii - ................................................

 6. Uzupełnij - dla ułatwienia podano podpowiedzi w nawiasach:
  Dnia .... czerwca 1914 roku przebywający w ......................... (nazwa miasta) arcyksiążę ............................... (dwoje imion) został zastrzelony przez .................................... (imię i nazwisko), członka organizacji ................................ .

 7. Kto wypowiedział wojnę:
  Serbii (28 lipca 1914 roku) - ...............................................
  Niemcom (3 sierpnia 1914 roku) - ........................................
  Francji (3 sierpnia 1914 roku) - ...........................................

 8. Uporządkuj chronologicznie podane poniżej bitwy:
  ........ bitwa pod Tannenbergiem
  ........ 2. bitwa nad Marną
  ........ 1. bitwa nad Marną
  ........ bitwa pod Verdun
  ........ bitwa jutlandzka

 9. Na jakiej rzece utworzyła się linia wojny pozycyjnej pomiędzy wojskami niemieckimi i francuskimi w 1914 roku?
  .................................................................................................................

 10. Armiami których państw dowodzili:
  generał Brusiłow - ..........................................
  marszałek Foche - ..........................................
  generał Ludendorff - .......................................
  generał Samsonow - .......................................

 11. Połącz:
  bitwa pod Verdun            najbardziej krwawa bitwa I wojny światowej
  bitwa jutlandzka              po raz pierwszy użyto w niej gazów bojowych
  bitwa pod Ypres               po raz pierwszy użyto wówczas czołgów
  bitwa pod Sommą             wielka bitwa morska

 12. Podaj miesiąc i rok:
  ogłoszenia nieograniczonej wojny podwodnej - ..........................................
  przyłączenie się Włoch do państw ententy - ..............................................
  przystąpienia Stanów Zjednoczonych do wojny - .........................................

 13. Kiedy abdykował cesarz niemiecki? Podaj datę dzienną.
  .................................................................................................................

 14. Uzupełnij
  W październiku 1918 roku cesarz austriacki ........................................ zapowiedział, ze państwa wchodzące w skład monarchii .................-................... będą same mogły zadecydować, czy chcą utworzyć państwo federalne czy osobne. W wyniku odłączenia się wielu z nich i abdykacji cesarza, powstała 12 listopada 1918 roku ........................ Austrii, a ............ dni później republika ...................... .

 15. Podane państwa uszereguj zaczynając od tego, które skapitulowało pierwsze I kończąc na tym, które uczyniło to ostatnie:
  Niemcy      Bułgaria      Turcja      Austria

 16. Gdzie podpisano akt kapitulacji Niemiec? Chodzi tutaj głównie o nazwę lasku i miejscowości.
  .................................................................................................................

 17. Podaj przynajmniej siedem z dziewięciu nowo powstałych państw po I wojnie światowej.
  .................................................................................................................
  .................................................................................................................

 18. Ile osób zginęło w czasie I wojny światowej?
  1. 1 mln
  2. 5 mln
  3. 10 mln
  4. 15 mln

 19. Kto podpisał słynny "akt 5 listopada"? Jakie postanowienia zawierał?
  .................................................................................................................

 20. Wybierz poprawną odpowiedź:
  W styczniu 1917/1918 roku prezydent USA, Thomas Woodrow Wilson/Warren Gamaliel Harding w swoim orędziu w punkcie 11/13 mówił, że powinno powstać silne państwo polskie z dostępem do Bałtyku/Tatr.

 21. Rozwiń skróty:
  Naczpol - .....................................................................................
  KNP - ..........................................................................................
  POW - .........................................................................................

 22. Do podanych brygad Legionów Polskich dopisz ich dowódców:
  I                             Brygada Szeptycki
  II                           Brygada Piłsudski
  III                          Brygada Haller

 23. Wymień skład tzw. "grubej czwórki".
  .................................................................................................................
  .................................................................................................................

 24. Ile państw podpisało pakt założycielski Ligi Narodów?
  1. 34
  2. 37
  3. 41
  4. 44

 25. Połącz państwa z datami i miejscowościami, w których podpisano z nimi akty kapitulacji po I wojnie światowej:
  Niemcy             10.09.1919              Sevres
  Austria             04.06.1920              Wersal
  Turcja              28.06.1919              Neuilli-sur-Seine
  Węgry              27.11.1919              Saint-Germain-en-Laye
  Bułgaria           10.08.1920              Trianon


ODPOWIEDZI | INNE TESTYODPOWIEDZI:
 1. Trójprzymierze - Niemcy, Austro-Węgry, Włochy; Trójporozumienie - Francja, Rosja, Wielka Brytania
 2. B
 3. Schlieffena, blitzkrieg, Rosja, dwa
 4. między Francją a Wielką Brytanią w 1904 roku
 5. Rosji - car Mikołaj II, Niemiec - cesarz Wilhelm II, rządu Wielkiej Brytanii - Herbert Henry Asquith
 6. 28, Sarajewo, Franciszek Ferdynand, Gawriła Principa, "Czarna Ręka"
 7. Serbii 28 lipca 1914 roku - Austro-Węgry, Niemcom 3 sierpnia 1914 roku - Wielka Brytania, Francji 3 sierpnia 1914 roku - Niemcy
 8. 1 - bitwa pod Tannenbergiem, 2 - 1. bitwa nad Marną, 3 - bitwa pod Verdun, 4 - bitwa jutlandzka, 5 - 2. bitwa nad Marną
 9. Na rzece Aisne.
 10. generał Brusiłow - Rosja, marszałek Foche - Francja, generał Ludendorff - Niemcy/II Rzesza (Niemiecka), generał Samsonow - Rosja
 11. bitwa pod Verdun - najbardziej krwawa bitwa I wojny światowej, bitwa jutlandzka - wielka bitwa morska, bitwa pod Ypres - po raz pierwszy użyto w niej gazów bojowych, bitwa pod Sommą - po raz pierwszy użyto wówczas czołgów
 12. ogłoszenia nieograniczonej wojny podwodnej - luty 1917, przyłączenie się Włoch do państw ententy - maj 1915, przystąpienia Stanów Zjednoczonych do wojny - kwiecień 1917
 13. Abdykował 09.11.1918
 14. Karol I Habsburg, austro-węgierskiej, republiki, cztery, Węgier/węgierskiej
 15. Bułgaria, Turcja, Austro-Węgry, Niemcy
 16. w lasku Compiegne w Rethondes lub w lasku Compiegne koło Paryża
 17. Finlandia, Polska, Węgry, Austria, Litwa, Łotwa, Estonia, SHS (Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców), Czechosłowacja
 18. C
 19. cesarze Niemiec i Austro-Węgier
 20. 1918, Thomas Woodrow Wilson, 13, Bałtyku
 21. Naczpol - Naczelny Polski Komitet Wojskowy, KNP - Komitet Narodowy Polski, POW - Polska Organizacja Wojskowa
 22. I Brygada - Piłsudski, II Brygada - Haller, III Brygada - Szeptycki
 23. Georges Clemenceau, David lloyd George, Thomas Woodrow Wilson, Vittorio Orlando
 24. D
 25. Niemcy - 28.06.1919 - Wersal, Austria - 10.09.1919 - Saint-Germain-en-Laye, Bułgaria - 27.11.1919 - Neuilli-sur-Seine, Turcja - 10.08.1920 - Sevres, Węgry - 04.06.1920 - Trianon


DO GÓRY | INNE TESTY


.:: XIX WIEK ::.
Napoleon
Księstwo Warszawskie
Kongres Wiedeński
Powstania narodowe

.:: XX WIEK ::.
Grigorij Rasputin
I wojna światowa
Eva Peron
Dwudziestolecie
III Rzesza
II wojna światowa
PRL

.:: SZTUKA ::.
Renesans
Barok
Dwudziestolecie

.:: VARIA ::.
Wstęp do historii
Słowiniczek pojęć
Postacie historyczne
Źródła historyczne
Unie Polski i Litwy
Historia demokracji
Ateizm

.:: DODATKI ::.
Testy z historii
Mapy historyczne
Krzyżówki
Olimpiady
Matura z historii
Cytaty
Dokumenty
Ściągi
Dynastie
Pieśni historyczne
Kalendaria

.:: STATYSTYKI ::.
Profesjonalne bezpłatne statystyki www
Copyright by LUKA © All rights reserved

reklamy google


Polecam niezawodne kosiarki Viking: Kosiarki Szczecin
Jedne z najlepszych maszyn budowlanych na rynku: Zag�szczarki Szczecin